Träningsdagar online inför Epsos datorbaserade prov med flervalsfrågor (så kallat CBT) hösten 2020.

Utbildningen vänder sig till dig som planerar att söka inom följande av Epsos urvalsförfaranden:

  • Sekreterare, EPSO/AST-SC/10/20 – SC 1 (CBT-period - 03/11/2020 - 20/11/2020)

  • Sekreterare, EPSO/AST-SC/10/20 – SC 2 (CBT-period - 03/11/2020 - 20/11/2020)

  • Handläggare EU-lagstiftning, EPSO/AD/381/20 (CBT-period - 25/11/2020 - 16/12/2020)

Deltagande i båda träningsdagarna är obligatoriskt.

Läs mer om och anmäl dig till CBT-utbildningen.

Arrangör

UHR i samarbete med L'École Nationale d'Administration (ENA).

Kontaktperson

Asia Riazantceva
concours@uhr.se
010-470 03 00