UHR tillsammans med UKÄ bjuder in till ett samtal om psykisk hälsa bland studenter.

Program webbinarium Studenters psykiska hälsa

09.00 Välkomna! (Fem minuter)

09.05 Carina Hellgren, enhetschef på avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor vid UHR, inleder och presenterar rapporten "Psykisk ohälsa bland studenter. Vilka ledtrådar ger Eurostudent VII om förändringar som kan göras?" (15 minuter)

09.20 Karin Holmvall, utredare vid UKÄ, presenterar rapporten "Studenthälsovården vid Sveriges universitet och högskolor". (15 minuter)

09.35 Linn Svärd, vice ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), berättar om kårernas arbete med studenters psykiska hälsa. (15 minuter)

09.50 Paus (10 minuter)

10.00 Maria Warne, lektor vid Mittuniversitetet, berättar om universitetets arbete med Supported Education. (15 minuter)

10.15 Maria Larsson, kurator och sektionschef för studenthälsan vid Linnéuniversitetet, berättar om universitetets arbete med Första hjälpen för psykisk hälsa-utbildningarna (MFHA). (15 minuter)

10.30 Gruppsamtal om hur vi alla kan arbeta mer med frågor som rör psykisk hälsa. (20 minuter)

10.50 Avrundning (Fem minuter)

11.00 Webbinariet avslutas

Inga fler anmälningar kan göras, webbinariet är fullbokat. 

Arrangör

Kontaktperson

Linnéa Hansson
linnea.hansson@uhr.se