Välkommen till konferensen för dig som arbetar med studieadministration vid universitet och högskolor! Årets NUAK är digital och utsträckt över flera dagar, med valbara delar.

Som vanligt blir det seminarier och föreläsningar med ämnen som angår, inspirerar och informerar.

NUAK brukar locka runt 500 deltagare och riktar sig till anställda på lärosätena som arbetar med studieadministration, primärt inom antagning, Ladok och examen.

Mer information om NUAK.

Arrangör

UHR och Ladok

Kontaktperson

Andreas Sandberg och Rasmus Lilja