Vårens andra högskoleprov äger rum den 8 maj. Anmälan stängde den 18 januari. UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen och har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna om förutsättningarna för att genomföra vårens prov.

På grund av rådande situation kan UHR behöva ta beslut om att ställa in högskoleprovet, helt eller på vissa orter. De som var anmälda till ett prov som ställs in får då tillbaka anmälningsavgiften. Skulle provet ställas in återkommer UHR med närmare information till dig som berörs.

Du hittar information om högskoleprovet och hur du förbereder dig via Studera.nu/hogskoleprovet