"Recognition of Prior Learning in Higher Education Conference" är en internationell konferens om validering av informellt och icke formellt lärande.

Är du akademiskt eller administrativt involverad i arbetet med validering? Kom och ta del av och diskutera viktiga förutsättningar och praktiker för en väl fungerande valideringsprocess. Vare sig du arbetar på policynivå eller praktiskt med validering är konferensen något för dig.

Konferensen hålls digital och på engelska.

Läs mer om Recognition of Prior Learning in Higher Education Conference (på engelska).

Arrangör

UHR tillsammans med partners i Irland, Island, Kroatien, Österrike och EURASHE

Kontaktperson

Anders Ahlstrand
Anders.Ahlstrand@uhr.se
010-470 03 00