Boka redan nu in den 1 november i kalendern. Då arrangerar UHR tillsammans med Skolverket konferensen EMIL - En mötesplats för internationellt lärande. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan öppnar i juni.

Konferensens syfte är att:

  • Stärka och synliggöra internationalisering inom skola, yrkesutbildning och formell vuxenutbildning.
  • Visa på exempel/metoder för skolutveckling och skolförbättring genom internationalisering.
  • Vara en spridningsarena för goda exempel i form av projekt- och programresultat.
  • Vara ett forum där praktik, forskning och internationalisering möts.

Målgruppen för konferensen är pedagoger, skolledare och andra verksamma inom utbildningsområdena skola, yrkesutbildning och vuxenutbildning (den formella utbildningen).

 

Arrangör

UHR och Skolverket

Kontaktperson

Susanne Ribbesjö
susanne.ribbesjo@uhr.se