Välkommen till den första EMIL-konferensen, en utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering! Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. 

Konferensens syfte är att:

  • Stärka och synliggöra internationalisering inom skola, yrkesutbildning och formell vuxenutbildning.
  • Visa på exempel/metoder för skolutveckling och skolförbättring genom internationalisering.
  • Vara en spridningsarena för goda exempel i form av projekt- och programresultat.
  • Vara ett forum där praktik, forskning och internationalisering möts.

Målgruppen för konferensen är pedagoger, skolledare och andra verksamma inom utbildningsområdena förskola, skola, yrkesutbildning och vuxenutbildning (den formella utbildningen).

Läs hela programmet och anmäl dig här

 

Arrangör

UHR och Skolverket
EMIL@uhr.se