Årets Internationaliseringsdagar (IDA) arrangeras tillsammans med Mälardalens universitet och äger rum i Eskilstuna, samt sänds digitalt. Konferensen erbjuder en mötesarena där deltagare ges möjlighet att få ny och aktuell kunskap om ämnen som rör internationalisering inom högre utbildning och UHR:s program.

Internationalisering i förändring – utmaningar och möjligheter

Årets IDA kommer att fokusera på hur det förändrade världsläget påverkat lärosätenas internationaliseringsarbete, de utmaningar de mött men också vilka möjligheter som uppstått.

Besök konferensens webbplats för mer information om årets program.

Sista anmälningsdag är den 28 oktober.

Arrangör

Universitets- och högskolerådet i samarbete med Mälardalens universitet
IDA@uhr.se