Måndag den 19 september har Tillträdesrådet möte. 

År 2014 inrättade Universitets- och högskolerådet ett externt råd för tillträdesfrågor för att bistå myndigheten.

Tillträdesrådets uppgift är att vara rådgivande i aktuella frågor som kan röra ändringar av tillträdesregler och högskoleprovet samt hur UHR kan arbeta och vidareutveckla främjandeuppdraget inom breddad rekrytering, reell kompetens och andra frågor inom tillträdesområdet. Tillträdesrådet är inget beslutande organ men dess råd är av betydelse för UHR:s beslut.