UHR kommer att finnas på plats med monter på Bokmässan i Göteborg i Skolledarspåret. Vi kommer att informera om de utbytesmöjligheter som vi erbjuder genom eTwinning, Erasmus+ och andra internationella program.

I år gör vi en särskild satsning på kännedom om eTwinning för rektorer.

Vi arrangerar två seminarier: "Ökad måluppfyllelse genom internationella samarbeten – så gjorde Karlskrona kommun" och "Ökad måluppfyllelse genom internationella samarbeten – så gjorde Kramfors kommun".

Mer information om UHR:s deltagande finns på vår webbplats Utbyten.se.

Arrangör

Bokmässan i Göteborg