UHR finns på utbildningsavdelningen och visar bedömningstjänsten, som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Vi svarar också på frågor om bedömning av utländsk utbildning och antagning till högskolan med utländska meriter.

Huvudsyftet med Bazaren är att skapa möten som kan leda vidare in i arbetsmarknaden. Alla är välkomna till Bazaren, men för just utrikesfödda och för ungdomar som saknar kontaktnät på arbetsmarknaden är det speciellt viktigt.

Bazaren äger rum 2–3 juni på Waterfront Congress Centre i Stockholm. Stockholm Waterfront ligger precis bredvid Stockholms Centralstation. Adressen är Nils Ericsons plan 4 via Klarabergsviadukten 59.

Läs mer om Bazaren 2022 här