Den 30 november 2022 genomför Plattform för internationalisering, Plint, en workshop tillsammans med Kommittén för teknologisk innovation och etik, Komet. Workshopen lyfter frågor som är särskilt viktiga att beakta i internationella forsknings- och innovationssamarbeten.

Workshopen riktar sig i första hand till dig som jobbar med forskning, teknikutveckling, innovation och internationalisering inom akademin.

Mer information och anmälan finns på Vinnovas webbplats: Workshop den 30 november

Arrangör

Plint, Vinnova och Kommittén för teknologisk innovation och etik, Komet.