UHR:s handläggare finns på plats på NCK:s vårkonferens för att berätta om hur våra olika program för internationellt samarbete och utbyte kan stärka verksamheten.

Mer information om Nordiskt kulturarvs vårkonferens på utbyten.se

Arrangör

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik