UHR deltar på Bazaren 2023 - Sveriges största mässa för rekrytering, utbildning och starta eget. Mässan är ett välkänt koncept sedan många år tillbaka. Under två dagar besöker drygt 7 000 besökare mässan för att söka jobb, studieplats eller starta eget.

Bazaren lockar både kvinnor och män och könsfördelningen är jämn. De flesta är i åldern 20 till 50 år och sex av tio är utrikesfödda med annat modersmål än svenska.

Mässans temaområden är:

  • Rekrytering
  • Jobb i Norr
  • Utbildning
  • Starta eget

Mer information:

https://www.regionstockholm.se/bazaren