Att skapa bättre möjligheter för att synliggöra och erkänna människors kompetens oavsett hur de har skaffat sig den, är en viktig fråga för Sverige. Tillgången till validering är för låg och varierar stort mellan olika yrken, utbildningar och olika delar av landet.

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser bedöms, värderas, dokumenteras och erkänns på ett strukturerat sätt, oavsett hur hen har förvärvat dem.

Vad krävs för att skapa långsiktiga och hållbara strukturer?

Elin Landell inleder seminariet med att presentera Valideringsdelegationens nationella strategi med fokus på högskolan.

Därefter leder moderator Tobias Smedberg en paneldiskussion med:

Mathias Wahlsten, enhetschef, Arbetsförmedlingen
Agneta Jöhnk, chef arbetsgivarpolitik, SKL
Fredrik Voltaire, närings- och utbildningspolitisk expert, Almega 
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO.

Arrangör

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Kontaktperson

Eva Holmestig, kommunikatör
fornamn.efternamn (at) uhr.se
073-086 95 32