Att skapa bättre möjligheter för att synliggöra och erkänna människors kompetens oavsett hur de har skaffat sig den, är en viktig fråga för Sverige.

Seminariet handlar om UHR:s nationella uppdrag och tar upp betydelsen av att tillvarata kompetens där dokumentation eller formella meriter saknas. Reell kompetens ger mervärde för högskolan och är en viktig samhällsfråga – men vad krävs för att gå från ord till handling?

Björn Brorström, rektor på Högskolan i Borås, inleder seminariet med att tala om vad reell kompetens ger för mervärde för högskolan.
Därefter berättar Sofia Elfstrand, projektledare för REKO-uppdraget, om UHR:s uppdrag kring reell kompetens och validering. 

Moderator Tobias Smedberg leder en paneldiskussion med följande personer:

Karin Röding, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Jörgen Tholin, universitetsdirektör och särskild utredare, Tillträdesutredningen
Elin Landell, kanslichef, Valideringsdelegationen
Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås
Jacob Adamowicz, vice ordförande SFS (Sveriges förenade studentkårer)

Arrangör

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Kontaktperson

Eva Holmestig, kommunikatör
fornamn.efternamn (at) uhr.se
073-086 95 32