UHR medverkar på Järvaveckan.

UHR deltar för allra första gången på Järvaveckan tillsammans med Universitetskanslersämbetet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Där kommer vi genomföra en paneldebatt den 12 juni mellan kl. 17-18 på temat inkludering och breddad rekrytering till studier. Vi kommer också möta besökarna på plats i ett mässtält och informera och svara på frågor om UHRs verksamhet och våra tjänster inom utbildningsområdet. Vi berättar hur besökarna kan få sin utländska utbildning bedömd, om behörighet, reell kompetens och anmälan till högskolestudier. Vad vi erbjuder för internationella möjligheter etc. 

Syftet är att skapa möten i förorten och minska avståndet mellan politiker, myndigheter, organisationer och de som bor i Järvaområdet. Under veckan finns alla partier representerade och partiledarna håller tal.

Välkommen att besöka oss på Järvaveckan!

Arrangör

The Global Village

Kontaktperson

Kristina Karlén
kristina.karlen@uhr.se
010-470 04 92