Informationsseminariet på Luleå tekniska universitet är inställt på grund av för få anmälningar.

Arrangör

UHR
concours@uhr.se