Syftet med konferensen är att främja yrkesutbildning i Sverige, att lyfta framgångsfaktorer som bidrar till hög kvalitet och främjar utveckling. Konferensen är ett gemensamt arrangemang av Skolverket, Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Lyssna till svenska och internationella talare och delta i seminarier om bland annat ökad kvalitet i APL/LIA, internationella perspektiv, framtidsspaning, projektfinansiering, verktyg för kvalitetsarbete och goda exempel.

Till anmälan och program.

Arrangör

UHR, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kontaktperson

Kerstin Claesson Callahan
kerstin.claesson.callahan@uhr.se