Universitets- och högskolerådet bjuder i samarbete med Regeringskansliet och Malmö högskola in till en internationell konferens om reell kompetens och inkludering av nyanlända i högre utbildning.

Under 2015 kom cirka en miljon flyktingar till Europa. Många av dem är unga och i rätt ålder för att börja på högskolan eller har en påbörjad utbildning med sig. För att bereda väg för dem till högre utbildning kommer arbetet med att bedöma reell kompetens, alltså deras redan förvärvade kunskaper, att vara centralt.

Bedömning av reell kompetens, tillgodoräknande av delar eller hel utbildning genomförd i ett annat land, livslångt lärande och flexibla utbildningsvägar är några centrala frågor i strävan att bilda ett gemensamt utbildningsområde i Europa, den så kallade Bolognaprocessen. Den senaste uppföljningen av Bolognaprocessen pekar emellertid på att det finns mer att göra inom exempelvis tillgodoräknande och bedömning av reell kompetens. 

Konferensen belyser dessa frågor med utgångspunkt i de behov som tydliggjorts i och med det stora antalet nyanlända till Europa. Konferensen kommer att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan länder och mellan beslutsfattare och dem som arbetar med frågorna på universitet och högskolor.

Konferensen kommer att hållas på engelska. Den vänder sig till beslutsfattare och andra intressenter från länder inom Bologna/EHEA och anställda vid europeiska universitet, högskolor och utbildningsmyndigheter.

Läs mer på konferensens startsida (på engelska).

Arrangör

Universitets- och högskolerådet i samarbete med Regeringskansliet och Malmö högskola.

Kontaktperson

Anders Ahlstrand
anders.ahlstrand(at)uhr.se
+46 10 470 04 59