Under rubriken "Hur förvaltar utbildningssektorn det dolda kompetenskapitalet?" lyfte UHR, UKÄ och MYH frågan om tillgången till högre studier vid ett gemensamt seminarium på Järvaveckan.

Här kan du se seminariet i efterhand:

Generaldirektörerna Karin Röding (UHR), Thomas Persson (MYH) och Anders Söderholm (UKÄ) diskuterade tillsammans med en studentpanel hur underrepresenterade grupper i större utsträckning kan lockas att läsa på högskolan och hur utbildning kan matchas med arbetsmarknadens behov.

Läs mer om UHR:s deltagande på Järvaveckan 

Arrangör

Universitets- och högskolerådet (UHR), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Kontaktperson

Charlotte Löfgren
Charlotte.Lofgren(at)uhr.se
072-572 05 36