Genom att presentera de svenska resultaten från Eurostudent VI-undersökningen om studenter med funktionsnedsättning vill UHR peka på områden och frågor som är viktiga att arbeta vidare med för att ge studenter med funktionsnedsättning lika möjligheter att påbörja, genomföra och slutföra sina högskolestudier.

Läs mer om forumet här.

Arrangör

Kontaktperson

Karin Holmvall
Karin.Holmvall@uhr.se
010-470 04 93