UHR:s generaldirektör Karin Röding medverkar vid flera seminarier under årets Almedalsvecka i Visby. UHR anordnar inga egna evenemang.

2 juli

Hur kan mobilitet skapa mer möjligheter för unga i Norden och i världen?

Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Hallå Norden, Swedish International Students & Alumni (SISA).
Tid: Kl. 11.15-12.00.

UHR:s generaldirektör Karin Röding medverkar i seminariet om hur vi kan få fler svenska studenter att studera utomlands. Seminariet äger rum i Tavernatältet, Strandvägen 4.

Internationalisering – från strategi till verkstad

Arrangör: Uppsala universitet
Tid: Kl. 14.15-15.00.

Karin Röding medverkar i ett samtal om hur vi går vidare med internationalisering av den högre utbildningen utifrån Internationaliseringsutredningens förslag till strategi. Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1.

3 juli

Kulturskoleklivet – vart är vi på väg?

Arrangör: Akademin Valand, Göteborgs Universitet, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs Universitet
Tid: Kl. 10.45-11.45.

Sex lärosäten i Sverige har fått utvecklingsmedel för att ta fram utbildningar av relevans för kulturskolan. Karin Röding medverkar i ett panelsamtal om förslagen. UHR har, tillsammans med Statens kulturråd, i uppdrag att kartlägga vilka högskoleutbildningar som kan leda till arbete inom kulturskolan. Seminariet äger rum i Sal Arlöv, Strandgatan 1.

Se även pressmeddelande 2 juli "Ny utbildning för pedagoger i kulturskolan". (Avsändare Göteborgs, Umeå och Stockholms universitet, Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms konstnärliga högskola.)

4 juli

Vågar, får och kan svenska universitet ta klivet ut i världen?

Arrangör: KTH
Tid: Kl. 12.30-13.30.

Vad krävs för att svensk forskning och utbildning i större utsträckning ska ta plats på den internationella arenan? Karin Röding medverkar i ett panelsamtal. Seminariet äger rum i Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4.


Läs mer om seminarierna i programmet på Almedalsveckans webbplats