I samband med Bazaren arbetsmarknadsmässa vid Kulturhuset arrangeras parallellt ett antal seminarier. Flera myndigheter och organisationer arbetar för att personer med utländsk erfarenhet ska hitta ett jobb i Sverige. Det är viktigt att arbetsgivare känner till vem som gör vad och vilka möjligheter som finns för personer med utländsk erfarenhet.

Den här förmiddagen består av sex programpunkter som ur olika vinklar visar att kompetensen finns - det gäller bara att nyttja den.

Läs mer om seminariet och anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats.