I sommar får de sökande till sex lärarprogram vid Linnéuniversitetet och Jönköping University veta i vilken grad de bedöms vara lämpliga, eller rentav ”ännu ej lämpliga” och därmed obehöriga.

Hur vet man om en sökande till lärarutbildningen är lämplig för läraryrket eller inte? Kan man överhuvudtaget veta det tre till fem år innan personen är klar med sin utbildning? Kanske. 

Positivt respons

Lärarutbildningar vid två lärosäten – Linnéuniversitetet och Jönköping University – antog 2014 utmaningen att utforma modeller för lämplighetsprov. Förra årets höstantagning testades modellerna på frivilliga studenter och i sommar är det skarpt läge.

– Det här är ett spännande, komplicerat och lite kontroversiellt uppdrag, säger Karin Holmvall, utredare på analysavdelningen. Både vad som kännetecknar lämplighet och hur det ska bedömas kan diskuteras. Men jag har stort förtroende för hur man tagit sig an uppdraget och vänt och vridit på frågan på Linnéuniversitet och vid Jönköping University. De lämplighetsbedömningar som har genomförts på de två lärosätena har gått bra, vi har fått positiv respons från både studenterna och bedömarna.

Slutrapport i maj 2018

År 1977 avskaffades lämplighetsbedömningar vid antagning till lärarutbildningen, eftersom den då blev en högskoleutbildning. 2013 fattade förra regeringen beslutet att pröva om ett införande av lämplighetsbedömning av sökande till lärarutbildningen kunde vara ett sätt att redan vid antagningen avgöra vilka som är lämpade att arbeta som lärare i framtiden. På så sätt hoppades man att öka intresset bland de mest kvalificerade att söka utbildningen, minska avhoppen och i slutänden höja kvaliteten på lärarna och resultaten ute i skolorna.

I höst inleder UHR utvärderingsarbetet i samarbete med de två lärosätena, och slutrapporten kommer i maj 2018. Därpå förväntas regeringen fatta beslut om ifall man väljer att gå vidare med den här formen av antagning eller ej.