Universitet och högskolor minskar sin antagning i höst med en procent jämfört med höstterminen 2015 – från över 240 000 till drygt 237 000. Antalet utbildningar är i stort oförändrat – den marginella minskningen av antalet kurser uppvägs nästan helt av ökat antal program. Antalet behöriga sökande minskar med tre procent – från drygt 377 000 till nära 366 000. Det visar ny statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Totalt 237 433 personer har tackat ja till erbjudna utbildningsplatser i höst. Jämfört med förra året är det en minskning med en procent eller 2 587 personer – antagningen till urval två höstterminen 2015 var 240 290. Ändå ökar andelen antagna till 65 procent jämfört med 64 procent hösten 2015, eftersom antalet behöriga sökande minskat med tre procent eller 11 687 personer (från 377 673 till 365 986 hösten 2016).

Antalet utbildningar totalt är i stort oförändrat, 16 052 jämfört med förra höstens 16 082. Antalet kurser minskar marginellt (från 12 956 ht 2015 till 12 909 ht 2016) medan antalet program ökar med en procent (från 3 126 ht 2015 till 3 143 ht 2016).

Sammanlagt 13 lärosäten ökar sin antagning totalt jämfört med hösten 2015:

Lärosäte Ökad antagning i procent
Ersta Sköndal högskola + 38 procent (från 255 till 352)
Mälardalens högskola + 31 procent (från 7 251 till 9 490)
Teologiska högskolan Stockholm + 31 procent (från 286 till 374)
Sophiahemmet Högskola + 26 procent (från 257 till 323)
Högskolan Väst + 23 procent (från 3 331 till 4 111)
Högskolan i Halmstad + 13 procent (från 4 775 till 5 417)
Blekinge tekniska högskola + 13 procent (från 2 107 till 2 373)
Högskolan i Gävle   + 12 procent (från 10 908 till 12 168)
Örebro universitet + 8 procent (från 11 656 till 12 540)
Göteborgs universitet + 2 procent (från 21 092 till 21 605)
Högskolan Kristianstad + 2 procent (från 8 925 till 9 124)
Umeå universitet + 1 procent (från 22 602 till 22 887)
Chalmers tekniska högskola + 1 procent (från 2 554 till 2 569)

Det finns fortfarande möjlighet att efteranmäla sig till många program och kurser. På Antagning.se visas de utbildningsplatser som är öppna för sen anmälan.

Universitets- och högskolerådet kommer att publicera en analys av antagningen till högre utbildning höstterminen 2016 på uhr.se på onsdag den 10 augusti. (OBS! Ny tid.)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se