Antalet antagna till internationella masterutbildningar vårterminen 2017 ökar med 38 procent jämfört med vårterminen 2016. För internationella kurser och program på grundnivå ökar antalet antagna med 2 procent jämfört med i våras.

De lärosäten som ökar sin antagning mest procentuellt är Linnéuniversitetet, universiteten i Lund, Stockholm och Umeå, högskolorna Dalarna, Väst och i Gävle samt Mittuniversitetet.

Antagningsbeskeden har nu gått ut till alla sökande till vårens internationella utbildningar.

 

Antal antagna

Förändring i procent

Masterutbildningar vårterminen 2016, urval 2

213

 

Masterutbildningar vårterminen 2017, urval 2

294

 

Förändring

81

(+38 %)

Internationella kurser och program på 
grundnivå vårterminen 2016, urval 2

949

 

Internationella kurser och program på 
grundnivå vårterminen 2017, urval 2

972

 

Förändring

23

 (+2 %)


Fem lärosäten antar fler till masterutbildningar

Universitet/högskola

Antagna totalt vt 2016

Antagna totalt vt 2017

Ökning i procent

Lunds universitet

28

39

39 %

Stockholms universitet

11

15

36 %

Umeå universitet

7

9

29 %

Högskolan i Gävle

78

87

12 %

Mittuniversitetet

21

23

10 %


Ytterligare fyra lärosäten har antagit sökande till sina masterutbildningar våren 2017, men de erbjöd inga masterutbildningar våren 2016: Högskolan i Halmstad (24), Högskolan Dalarna (22), Högskolan Väst (21) och Högskolan Kristianstad (3).

Fem lärosäten antar fler till internationella kurser och program på grundnivå

Universitet/högskola

Antagna totalt vt 2016

Antagna totalt vt 2017

Ökning i procent

Linnéuniversitetet

278

477

72 %

Stockholms universitet

93

117

26 %

Högskolan Dalarna

18

22

22 %

Lunds universitet

116

139

20 %

Högskolan Väst

69

81

17 %

Kungl. Tekniska högskolan erbjöd inga internationella kurser och program på grundnivå våren 2016, men har nu antagit tre personer till våren 2017.

Avgifter 2011 minskade antalet sökande och antagna
Sverige införde anmälnings- och studieavgifter för sökande med medborgarskap utanför EU, EES-länderna och Schweiz hösten 2011. Vårterminen 2012 minskade antalet sökande med 92 procent till internationella masterutbildningar och med 80 procent till internationella kurser och program på grundnivå, jämfört med vårterminen 2011. Därmed hade ett av syftena med avgiftsreformen uppnåtts – att minska antalet luftanmälningar och öka andelen seriösa sökande.

Även antalet antagna vårterminen 2012 gick ner jämfört med vårterminen 2011, men inte lika mycket. Minskningen var 76 procent för internationella masterutbildningar och 57 procent för internationella kurser och program på grundnivå.

Antalet antagna ökar
Även om antalet antagna ökar till de svenska högskolornas internationella utbildningar så är det långt kvar de nivåer som rådde våren 2011 före studieavgiftsreformen: masterutbildningar har tappat 76 procent av antagningen sedan våren 2011, medan internationella kurser och program på grundnivå ligger 70 procent under antagningssiffrorna för våren 2011.

Kontakt
Pressfunktionen
Telefon 010-470 06 91
press(at)uhr.se