Universitets- och högskolerådet, Regeringskansliet och Malmö högskola bjuder in till en internationell konferens om reell kompetens och inkludering av nyanlända i högre utbildning i juni nästa år.

Konferensens titel är Refugees impact on Bologna reform – Recognition of Prior Learning and inclusion in the light of increased migration. Den kommer att hållas på Malmö högskola den 12 och 13 juni 2017.

Under 2015 kom cirka en miljon flyktingar till Europa. Många av dem är unga och i rätt ålder för att börja på högskolan eller har en påbörjad utbildning med sig. För att bereda väg för dem till högre utbildning kommer arbetet med att bedöma reell kompetens, alltså deras redan förvärvade kunskaper, att vara centralt.

Bedömning av reell kompetens, tillgodoräknande av delar eller hel utbildning genomförd i ett annat land, livslångt lärande och flexibla utbildningsvägar är några centrala frågor i strävan att bilda ett gemensamt utbildningsområde i Europa, den så kallade Bolognaprocessen. Den senaste uppföljningen av Bolognaprocessen pekar emellertid på att det finns mer att göra inom exempelvis tillgodoräknande och bedömning av reell kompetens.

Konferensen belyser dessa frågor med utgångspunkt i de behov som tydliggjorts i och med det stora antalet nyanlända till Europa. Konferensen kommer att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan länder och mellan beslutsfattare och dem som arbetar med frågorna på universitet och högskolor.