Den stora ökningen av sökande till internationella utbildningar på universitet och högskolor i våras håller i sig även för våren 2017. Men det är bara masterprogrammen som får fler sökande. De internationella kurserna och programmen på grundnivå har nu färre sökande jämfört med våren 2016.

Våren 2016 ökade antalet sökande till internationella kurser och program på grundnivå med 116 procent och till masterprogram med 25 procent.

Det totala söktrycket till internationella utbildningar på svenska universitet och högskolor våren 2017 är i stort sett oförändrat: Masterprogrammen får 23 procent fler sökande jämfört med våren 2016, medan de betydligt fler internationella kurserna och programmen på grundnivå minskar med 8 procent.

Totalt 13 universitet och högskolor erbjuder 321 internationella utbildningar nu i vår, lika många som våren 2016. Antalet masterprogram ökar från 17 till 20, medan internationella kurser minskar från 302 till 299. Dessutom finns det två internationella program på grundnivå att söka, precis som förra våren.

Vanligtvis minskar konkurrensen om platserna successivt i den fortsatta antagningsprocessen: dels är inte alla behöriga sökande vid första urvalet, dels väljer många att inte gå vidare till andra urvalet. Bortfallet brukar därför vara stort vid antagningarna – i synnerhet från de länder där studenter är skyldiga att betala anmälningsavgift för studier i Sverige.

Åtta procent färre sökande till internationella kurser och program på grundnivå

Internationella kurser
och program på grundnivå
Antal sökande Förändring i procent
Sökande totalt vårterminen 2016 4 233  
Sökande totalt vårterminen 2017 3 878 -8 %

Nedgången är störst bland sökande utan svenska personnummer: från 3 549 sökande vårterminen 2016 till 3 206 sökande vårterminen 2017 – en minskning med tio procent.

Vart fjärde lärosäte får ökat söktryck till internationella kurser

Tre av de elva lärosäten som erbjuder internationella kurser och program på grundnivå har fått fler sökande i första hand vårterminen 2017 jämfört med vårterminen 2016:

  • Högskolan i Halmstad: 110 sökande totalt i första hand (+168 %)
  • Högskolan Dalarna: 160 sökande totalt i första hand (+39 %)
  • Högskolan Väst: 382 sökande totalt i första hand (+5 %)

(Kungl. Tekniska högskolan är inte med på listan då de inte genomförde några internationella kurser eller program på grundnivå vårterminen 2016.)

23 procent fler sökande till masterprogram

Masterprogram Antal sökande Förändring i procent
Sökande totalt vårterminen 2016 1 383  
Sökande totalt vårterminen 2017 1 696 23 %

Ökningen i absoluta tal är störst bland sökande utan svenska personnummer, från 1 225 sökande vårterminen 2016 till 1 476 för vårterminen 2017 (20 procent). Men sökande med svenska personnummer står för den största procentuella ökningen – 39 procent (från 158 förra våren till 220 sökande vårterminen 2017).

Antalet masterprogram ökade från 17 vårterminen 2016 till 20 vårterminen 2017.

Fler sökande till masterprogram i Stockholm och Umeå

Två av elva lärosäten som erbjuder masterprogram i vår har fått fler sökande i första hand jämfört med vårterminen 2016:

  • Stockholms universitet: 129 sökande totalt i första hand (+45 %)
  • Umeå universitet: 75 sökande totalt i första hand (+21 %)

(Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad och Högskolan Väst är inte med på listan eftersom de inte erbjöd några masterprogram vårterminen 2016.)

Nästa steg i antagningsprocessen är urval ett – de sökande till internationella kurser och program på grundnivå får sina första antagningsbesked den 12 oktober, medan sökande till masterprogram får vänta till den 19 oktober.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se