Över 7 000 avgiftsskyldiga studenter antogs till svenska lärosäten i höst, enligt siffror en sammanställning av nyhetsbyrån Siren. Siffrorna bygger på statistik över anmälningsavgifter som Universitets- och högskolerådet (UHR) har presenterat dels i slutet av april, dels början av augusti.

Statistiken för masterutbildningar och internationella kurser och program på grundnivå urval 2 höstterminen 2016 presenterade UHR i webbnyheten 2016-04-28  Totalt 23 procent fler antagna till höstens internationella utbildningar. Statistiken över antalet antagna studenter som har betalt anmälningsavgift i urval 2 för den nationella antagningsomgången höstterminen 2016 bygger på webbnyheten 2016-08-03  Drygt 237 000 antagna till höstens högskoleutbildningar efter urval 2.