På DN Debatt idag efterlyser Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, en öppnare och mer lättbegriplig antagning till högskolan.

Det är viktigt att åter göra det möjligt att nå behörighet genom arbetslivserfarenhet, det kommer att underlätta ett livslångt lärande, skriver Helene Hellmark Knutsson (S) på DN Debatt under rubriken "Högskoleprovet bör betyda mindre för antagningen".

– Det är glädjande att regeringen nu ser över tillträdesfrågan till högskolan, säger Ulf Melin, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet. Vi har i våra kontakter med regeringen pekat på att nuvarande system är mycket komplext och behöver rensas upp.

Utredare blir Jörgen Tholin, universitetsdirektör vid Göteborgs universitet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2017.