Antalet personer som antagits till internationella utbildningar totalt höstterminen 2016 ökar med 23 procent jämfört med höstterminen 2015 – från 13 408 till 16 509. Det visar ny statistik från Universitets- och högskolerådet när antagningsbeskeden efter urval 2 gått ut till alla sökande.

 

Antal

Förändring i procent 

Masterutbildningar ht 2016, antagna urval 2

14 614

 

Masterutbildningar ht 2015, antagna urval 2

11 712

 

Förändring

2 902

(+25 %)

Internationella kurser och program på 
grundnivå ht 2016, antagna urval 2

1 895

 

Internationella kurser och program på 
grundnivå ht 2015, antagna urval 2

1 696

 

Förändring

199

 (+12 %)

Antagna totalt, internationella utbildningar ht 2016 urval 2  16 509  
Antagna totalt, internationella utbildningar ht 2015 urval 2  13 408  
Förändring 3 101 (+23 %)

 

Utbudet av internationella utbildningar minskar med tre procent

Antalet masterprogram ökar med tre procent, från 674 höstterminen 2015 till 693 för höstterminen 2016. De internationella programmen ökar med 30 procent, från 40 förra året till 52 nu i år. De internationella kurserna minskar med 21 procent, från 296 höstterminen 2015 till 234 för höstterminen 2016. Totalt minskar antalet internationella utbildningar med tre procent, från 1 010 höstterminen 2015 till 979 höstterminen 2016.

Allt fler av de antagna betalar anmälningsavgift

Antalet antagna till internationella utbildningar som betalat anmälningsavgift (tredjelandsmedborgare – de som kommer från länder utanför EES-området eller Schweiz) ökar med 58 procent höstterminen 2016 jämfört med höstterminen 2015 – från 4 519 till 7 134.

 

Antal

Föränd-ring i procent 

Masterutbildningar ht 2016, urval 2 – antagna som betalat avgift

6 628

 

Masterutbildningar ht 2015, urval 2 
– antagna som betalat avgift

4 070

 

Förändring

2 558

(+63 %)

Internationella kurser och program på grundnivå ht 2016, urval 2 – antagna som betalat avgift

506

 

Internationella kurser och program på grundnivå ht 2015, urval 2 – antagna som betalat avgift

449

 

Förändring

57

(+13 %)

 

Fler antagna med svenska personnummer

Antalet antagna med svenska personnummer till internationella utbildningar ökar med tolv procent – från 4 197 höstterminen 2014 till 4 697 höstterminen 2015 (urval 2).

 

Antal

Föränd-ring i procent 

Masterutbildningar ht 2016, urval 2 – antagna med svenska personnummer

4 103

 

Masterutbildningar ht 2015, urval 2 
– antagna med svenska personnummer

4 049

 

Förändring

54

(1 %)

Internationella kurser och program på grundnivå ht 2016, urval 2 – antagna med svenska personnummer

706

 

Internationella kurser och program på grundnivå ht 2015, urval 2 – antagna med svenska personnummer

648

 

Förändring

58

(9 %)

Länder med flest antagna till internationella masterutbildningar

Antalet antagna har ökat från många länder. Särskilt stor har ökningen varit från Bangladesh, med över 500 fler antagna höstterminen 2016 jämfört med höstterminen 2015. Det har också varit relativt stora ökningar av antagna från Etiopien och Egypten. Femton av de sexton vanligaste länderna har ökat antalet antagna i höst jämfört med förra hösten. Undantaget är Nederländerna som minskar två procent. (Med ”land” menas ursprungsland för de meriter de sökande åberopat vid anmälan).

Angivet land i anmälan

Master HT 2015

Master HT 2016

Sverige

1 195

1 679

Indien

1 030

1 215

Bangladesh

294

822

Storbritannien

667

733

Tyskland

703

733

Kina

651

676

Pakistan

479

648

Grekland

308

437

U.S.A.

366

415

Nederländerna

309

303

Turkiet

184

245

Etiopien

81

242

Egypten

64

235

Iran

198

233

Spanien

202

228

Italien

158

190

Lärosäten med flest antagna till internationella utbildningar

De universitet och högskolor som har flest antagna till höstens masterutbildningar är

  • Lunds universitet (2 902)
  • Kungl. Tekniska högskolan (1 811) och
  • Stockholms universitet (1 401)

För de internationella kurserna och programmen toppas listan av

  • Linnéuniversitetet (440)
  • Malmö högskola (270) och
  • Stockholms universitet (165)

 Du kan ta fram ytterligare statistik för de internationella utbildningarna höstterminen 2016 i sökfunktionen för UHR:s antagningsstatistik. (Välj termin MASTERHT16 för masterprogram och IKHT16 för internationella kurser och program på grundnivå.)

Kontakt:
Pressfunktionen
Telefon 010-470 06 91
press(at)uhr.se