Totalt 237 785 sökande har nu fått besked om att de är antagna till en högskoleutbildning i höst. Av 37 universitet och högskolor ökar 18 sin antagning i höst jämfört med höstterminen 2016.

Universitets- och högskolerådet (UHR) konstaterar att jämfört med urval 2 för höstterminen 2016 så ökar antalet antagna i urval 2 med enbart 352 antagna, från 237 433 höstterminen 2016 till 237 785 höstterminen 2017. Antalet behöriga sökande till hösten är 359 799, jämfört med 365 986 höstterminen 2016. Det är en minskning med 6 187 sökande, 1,7 procent.

18 lärosäten ökar sin antagning i urval 2 höstterminen 2017 jämfört med höstterminen 2016

Universitet/högskola

Antag- na
totalt  
urval 2
ht 2016

Antagna
totalt 
urval 2
ht 2017

Ökat antal antag- na 
urval 2
(ht 2016-
ht 2017)

Ökning i pro- cent  
urval 2
(ht 2016-
ht 2017)

Konstfack

110

155

45

41%

Röda korsets högskola

140

180

40

29%

Högskolan Kristianstad

9124

10986

1862

20%

Karolinska institutet

2885

3272

387

13%

Högskolan i Borås

3590

3967

377

11%

Södertörns högskola

4639

5052

413

9%

Högskolan i Halmstad

5417

5807

390

7%

Malmö högskola

10234

10816

582

6%

Umeå universitet

22887

24030

1143

5%

Stockholms universitet

23858

25045

1187

5%

Linnéuniversitetet

17936

18717

781

4%

Sveriges Lantbruksuniversitet

4014

4176

162

4%

Mittuniversitetet

8033

8247

214

3%

Uppsala universitet

23731

24361

630

3%

Ersta Sköndal högskola

352

358

6

2%

Högskolan Väst

4111

4169

58

1%

Linköpings universitet

8932

9016

84

1%

Göteborgs universitet

21605

21722

117

1%

UHR publicerade antagningsbeskeden på Antagning.se den 3 augusti.

Varje universitet och högskola kan under hösten komma att ta beslut om direkt antagning av ytterligare sökande. Ovan statistik gäller enbart antagningsomgången ht2017, ytterligare sökande kan förekomma i andra ansökningsomgångar.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se