Idag har Universitets- och högskolerådet (UHR) meddelat 269 291 personer att de har antagits till en högskoleutbildning i höst. Antalet antagna har ökat med 0,5 procent i år jämfört med hösten 2016, då 267 966 personer antogs till utbildningar på svenska universitet och högskolor.

Av de antagna är 62 procent, det vill säga 166 830 personer, kvinnor och 38 procent, 102 461 personer, män. Fördelningen mellan könen låg på samma nivå vid antagningen till hösten 2016.

Antalet behöriga sökande till hösten var 352 718 personer jämfört med 360 011 sökande höstterminen 2016. Det är en minskning med 7 293 sökande vilket motsvarar 2 procent. 

20 universitet och högskolor ökar sin antagning höstterminen 2017 jämfört med höstterminen 2016

Universitet/högskola

Antagna totalt  ht 2017

Antagna totalt  ht 2016

Ökat antal antag-na  (ht 2016- ht 2017)

Ökning i pro-cent  (ht 2016- ht 2017)

Umeå universitet

29 417

27 332

2 085

8 %

Högskolan Kristianstad

12 600

10 660

1 940

18 %

Stockholms universitet

30 150

28 720

1 430

5 %

Linnéuniversitetet

22 224

21 240

984

5 %

Göteborgs universitet

   25 149

24 300

849

3 %

Uppsala universitet

28 543

27 819

724

3 %

Högskolan i Borås

4 747

4 116

631

15 %

Högskolan i Halmstad

7 738

7 189

549

8 %

Södertörns högskola

5 342

4 823

519

11 %

Karolinska institutet

3 804

3 367

437

13 %

Malmö högskola

12 465

12 069

396

3 %

Luleå tekniska universitet

9 920

9 645

275

3 %

Högskolan Väst

4 772

4 534

238

5 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

4 822

4 602

220

5 %

Linköpings universitet

11 818

11 681

137

1 %

Konstfack

168

112

56

50 %

Röda korsets högskola

180

140

40

29 %

Försvarshögskolan Stockholm

463

445

18

4 %

Ersta Sköndal Bräcke högskola

403

392

11

3 %

Teologiska högskolan Stockholm

513

508

5

1 %

Längst ned på denna sida, under "Relaterade sidor och dokument", hittar du alla statistikfiler samlat som Excel.

Datum för urval 1 höstterminen 2017

UHR publicerade antagningsbeskeden på Antagning.se den 13 juli. Sista svarsdag för de sökande är den 28 juli.

Den 21 juli kommer UHR att publicera en analys av antagningen till högre utbildning urval 1 höstterminen 2017 på Uhr.se.

Efter urval 2, den 3 augusti, får reserverna besked om de kommer in på sökt högskoleutbildning.

Kontakt för mer information

Pressfunktionen på tfn: 010-470 06 91 eller mejl: press(at)uhr.se