Fler väntas få möjlighet att komma vidare inom högre studier och i arbetslivet i samband med en omfattande pilotverksamhet ledd av Universitets- och högskolerådet (UHR). Majoriteten av landets lärosäten beviljas nu medel att ingå i pilotverksamheten. Syftet är att skapa varaktiga strukturer för bedömning av reell kompetens och validering av odokumenterad utländsk utbildning.

Ett strukturerat arbete kring bedömning av reell kompetens innebär bland annat att fler personer som saknar formell behörighet till högskolan får en möjlighet att visa, genom faktiska kunskaper, att de har förutsättningar att klara av högskolestudier. Det innebär även att personer med ofullständiga dokument, som examensbevis, kan komma vidare inom arbetslivet. Detta genom att få sin kompetens validerad.

Pilotverksamheten UHR driver innebär fyra olika delprojekt. Delprojekten handlar om alltifrån att skapa varaktiga riktlinjer och organisationsformer i bedömningsarbetet till utvecklingen av IT-stöd. Syftet med pilotverksamheten är att strukturerna som skapas under projektets gång ska leda till ett mer rättssäkert och kvalitativt sätt att arbeta med bedömning och validering. Vad gäller bedömning av reell kompetens är målet att strukturerna som tas fram under pilotverksamheten ska kunna tillämpas av samtliga universitet och högskolor från och med 2019.

Mer information om regeringsuppdraget och delprojekten.

Beviljas medel

UHR har fått en budget på 30 miljoner kr för 2017 att fördela mellan lärosätena och sitt interna arbete. I regeringens uppdrag finns ytterligare 30 miljoner kr för 2018. Närmare 30 av landets lärosäten ingår på ett eller annat sätt i pilotverksamheten genom beviljade medel. Antingen som enskild högskola eller universitet eller i projektform tillsammans med andra lärosäten. De sistnämnda angivs inom parantes. Följande lärosätens/nätverks ansökningar beviljas projektmedel:

Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
Stockholms universitet
Lunds universitet
Högskolan Dalarna
Sveriges Lantbruksuniversitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Malmö högskola
Kungliga Tekniska högskolan (här ingår även Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet och Högskolan i Borås)
Karlstads universitet
Uppsala universitet
Mittuniversitetet
Linköpings universitet (här ingår även Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet)
Högskolan i Jönköping
Linnéuniversitetet
Chalmers tekniska högskola
Validering Väst (här ingår Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Högskolan i Jönköping)

- Det är glädjande att så många lärosäten vill vara med och skapa den här varaktiga strukturen och vi på UHR ser fram emot att starta arbetet till hösten, avdelningschef Analys, främjande och tillträdesfrågor UHR, Tuula Kuosmanen.

Direkt efter sommaren sätter UHR, tillsammans med projektdeltagare, igång projektet på allvar. Då träffas representanter från varje lärosäte på en gemensam konferens för att starta upp respektive delprojekt.

Kontakt

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se