Tillträdesutredningen föreslog den 15 mars flera förändringar i tillträdesbestämmelserna och vill göra tillträdessystemet enklare och mer överblickbart. Universitets- och högskolerådet (UHR) har deltagit i utredningen och flera av förslagen har koppling till UHR.

– Mitt  första intryck är att Tillträdesutredningen har gjort en gedigen översyn av systemet för tillträde till högskoleutbildning, säger UHR:s generaldirektör Ulf Melin. Här finns många intressanta förslag som kan förenkla antagningen och få till ett öppnare tillträdessystem. Dagens regler kan ibland vara svåra att förstå för nybörjare som söker högskoleutbildning på grundnivå.

UHR har varit med i utredningsarbetet och kommer att lämna synpunkter vid eventuell remissomgång. Flera av förslagen påverkar UHR om de genomförs. UHR kan få i uppdrag att bland annat

  • ta fram ett nationellt behörighetsprov för sökande som har fyllt 24 år och saknar gymnasieexamen eller motsvararande – detta prov ska visa om de har grundläggande kompetens för högskolestudier,
  • ta fram behörighetskrav till utbildningar som leder till yrkesexamen (bland annat lärare, ingenjörer, sjuksköterskor och läkare),
  • ta fram behörighetskrav till utbildningar som leder till konstnärlig examen (berörda högskolor ska kunna anta sökande utifrån lämnade arbetsprover utan att begära särskilt tillstånd från UHR),
  • anpassa högskoleprovsanmälan våren 2019 (eftersom resultat på högskoleprov i fortsättningen ska gälla i tre istället för fem år),
  • anpassa antagningssystemet NyA inför höstterminen 2022.