Natten till onsdag den 19 april stängde Antagning.se anmälan till högskolans kurser och program för höstterminen 2017. Universitets- och högskolerådet räknade preliminärt in 367 522 anmälningar – en minskning med drygt 2 procent jämfört med förra året.

Rekordet från den 16 april 2014 på 390 970 anmälningar (preliminärt vid stängning) står sig även i år. 

 

HT 2017

HT 2016

Anmälningar via webben totalt 
per sista anmälningsdag (preliminärt)

367 522
(varav webbanmälningar
 358 579)

376 138
(varav webbanmälningar
 364 580)

Anmälningar via webben sista dygnet

50 275

57 414

Anmälningar via webben sista timmen
(klockan 23-24)

6 616

6 635

 

Universitets- och högskolerådet kommer att gå ut med ett pressmeddelande klockan 15.00 på onsdag den 19 april med säkerställd statistik från denna antagningsomgång.

Onsdag den 26 april kommer UHR att gå ut med en djupare analys av anmälningsstatistiken – Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017.