UHR har lämnat synpunkter på de av Parlamentariska landsbygdskommitténs förslag som rör utbildningsområdet eller som handlar om villkor och förutsättningar för statliga myndigheters verksamhet generellt. Framför allt ifrågasätter UHR kommitténs förslag att flytta 10 000 statliga jobb från Stockholmsregionen.

– Det är svårt att bedöma om en stor omlokalisering av statlig verksamhet verkligen ger de positiva effekter för landsbygdens utveckling som kommittén hoppas på, säger generaldirektör Ulf Melin. Däremot skulle en sådan åtgärd öka kostnaderna och arbetsbördan kraftigt för staten.

UHR anser att kommittén underskattar kostnaden för omlokalisering av statlig verksamhet. Dessutom borde kommittén ha belyst det väntade tappet av kompetens: Tidigare erfarenheter visar att befintlig personal sällan väljer att följa med till den nya orten när statliga myndigheter flyttar.