Antalet sökande till vårens internationella utbildningar vid svenska universitet och högskolor minskar – med en procent för internationella kurser och program på grundnivå samt med 14 procent för masterprogram. Men nio lärosäten får fler sökande i första hand jämfört med vårterminen 2017.

Fem av de elva lärosäten som erbjuder internationella kurser och program på grundnivå vårterminen 2018 har fått fler sökande i första hand jämfört med i våras:

 • Linköpings universitet: 124 sökande totalt i första hand (+63 %)
 • Högskolan Kristianstad: 267 sökande totalt i första hand (+34 %)
 • Linnéuniversitetet: 1 469 sökande totalt i första hand (+16 %)
 • Stockholms universitet: 470 sökande totalt i första hand (+13 %)
 • Lunds universitet: 613 sökande totalt i första hand (+1 %)

Sex av åtta lärosäten som erbjuder masterprogram i vår har fått fler sökande i första hand jämfört med vårterminen 2017:

 • Umeå universitet: 155 sökande totalt i första hand (+107 %)
 • Högskolan i Kristianstad: 67 sökande totalt i första hand (+26 %)
 • Högskolan Väst: 101 sökande totalt i första hand (+17 %)
 • Luleå tekniska universitet: 29 sökande totalt i första hand (+16 %)
 • Högskolan i Gävle: 528 sökande totalt i första hand (+5 %)
 • Lunds universitet: 274 sökande totalt i första hand (+4 %)

Sökande totalt – internationella kurser och program på grundnivå

 

Sökande 
VT 2017 

Sökande 
VT 2018

Förändring i antal 

Förändring i procent 

Endast program på grundnivå

173

191

18

(10 %)

Endast

inter­natio­nella 

kurser  

3 526

3 492

-34

(-1 %)

Program på grundnivå och

inter­natio­nella 

kurser

179

159

-20

(-11 %)

Totalt

3 878

3 842

-36

(-1 %)

Antalet sökande kvinnor är i stort sett oförändrat, från 1 421 vårterminen 2017 till 1 423 vårterminen 2018. Antalet sökande män minskar med två procent, från 2 457 vårterminen 2017 till 2 419 vårterminen 2018.

Andelen sökande kvinnor vårterminen 2018 är 37 procent medan andelen män är 63 procent.

Lärosätena ökar antalet internationella kurser från 299 vårterminen 2017 till 351 vårterminen 2018 (17 %). Antalet program på grundnivå är oförändrat 2.

Totalt 14 procent färre sökande till masterprogram

 

Sökande 
VT 2017

Sökande 
VT 2018

Förändring i antal 

Förändring i procent 

Master­program

1 696

1 467

-229

(-14 %)

Antalet sökande kvinnor minskar med sju procent, från 529 vårterminen 2017 till 492 vårterminen 2018. Antalet sökande män minskar med 16 procent, från 1 167 vårterminen 2017 till 975 vårterminen 2018.

Andelen sökande kvinnor vårterminen 2018 är 34 procent medan andelen män är 66 procent.

Antalet masterprogram minskar från 20 vårterminen 2017 till 15 vårterminen 2018.

Första urvalet i oktober

Nästa steg i antagningsprocessen är urval ett – de sökande till internationella kurser och program på grundnivå får sina första antagningsbesked den 12 oktober, medan sökande till masterprogram får vänta till den 19 oktober.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se