Det andra urvalet för vårterminen 2018 är klart. 21 av de universitet och högskolor som erbjuder högskoleutbildningar i vår ökar antalet antagna jämfört med vårterminen 2017.

Universitets- och högskolerådet, UHR, har nu meddelat nära 166 000 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i vår. Jämfört med det andra urvalet för vårterminen 2017 är det en ökning med 5 522 personer (3  %), från 160 009 vårterminen 2017 till 165 531 vårterminen 2018. Antalet behöriga sökande ökar med 2 304 personer (1 %), från 226 085 vårterminen 2017 till 228 389 vårterminen 2018.

21 av 37 universitet och högskolor ökar antalet antagna i vår

Universitet/
högskola

Antagna totalt
vt 2017

Antagna totalt
 vt 2018

Förändring i antal 

Förändring i procent 

Högskolan i Borås

788

1 704

916

116 %

Högskolan Väst

1 948

3 645

1 697

87 %

Högskolan i Skövde

903

1 527

624

69 %

Gymnastik- och idrottshögskolan

93

144

51

55 %

Blekinge tekniska högskola

756

1 028

272

36 %

Högskolan i Halmstad

2 822

3 383

561

20 %

Linnéuniversitetet

14 359

16 725

2 366

16 %

Luleå tekniska universitet

6 286

6 885

599

10 %

Karolinska institutet

2 189

  2 393

204

9 %

Röda korsets högskola

226

240

14

6 %

Stockholms universitet

19 085

20 216

1 131

6 %

Uppsala universitet

19 781

20 702

921

5 %

Jönköping University

2 043

2 131

88

4 %

Mittuniversitetet

4 536

4 729

193

4 %

Konstfack

27

28

1

4 %

Göteborgs universitet

14 249

14 681

432

3 %

Högskolan Dalarna

8 453

8 687

234

3 %

Karlstads universitet

9 448

9 630

182

2 %

Kungliga Musikhög­skolan i Stockholm

92

93

1

1 %

Linköpings universitet

3 373

3 403

30

1 %

Umeå universitet

19 690

19 798

108

1 %

Newmaninstitutet*

-

144

144

-

*) Newmaninstitutet är för första gången en del av UHR:s samordnade antagning till svenska lärosäten.

UHR publicerade antagningsbeskeden på Antagning.se den 27 december.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se