Falska nyheter sprids och delas idag vind för våg. Därför behövs fler vassa lärare som kan få oss att tänka kritiskt och ifrågasätta det vi ser och hör.

Lärarnas viktiga roll när det kommer till kritiskt tänkande lyfts i UHR och Skolverkets kampanj ”För det vidare”. Syftet med kampanjen är att få fler att söka till lärar- och förskollärarutbildningarna, behålla redan verksamma lärare, men också att locka tillbaka lärare som lämnat yrket.

Den som vill bli lärare kan anmäla sig på Antagning.se fram till 16 oktober för att påbörja studierna vårterminen 2018. 

Se filmen om Julia som går sista året på lärarutbildningen och hör henne berätta om hur hon ser på kritiskt tänkande i skolan.