Antalet som sökt till höstens högskoleutbildningar är mindre än förra året – 399 100 jämfört med 404 600 för hösten 2016. Det visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys av första urvalsomgången till höstens högskoleutbildningar.

Samtidigt är det en halv procent fler som antagits efter första urvalet, 269 300 nu i höst jämfört med 268 000 för hösten 2016. Sammantaget är konkurrensen mindre nu än för ett år sedan.

Det är framför allt gruppen unga sökande som minskat. Antalet sökande under 25 års ålder är sex procent färre än året innan. En anledning till det är den goda arbetsmarknaden, säger Torbjörn Lindquist som är utredare på UHR.

Det är också färre sökande till många av de största utbildningarna med yrkesexamina. Det gäller till exempel lärare, civilingenjör, sjuksköterska, läkare och socionom. Här har antalet sökande minskat med mellan en halv och sju procent.

Däremot har antalet som antagits till de flesta av dessa utbildningarna ökat. Framför allt har fler antagits till lärarutbildningarna. Antalet antagna till grundlärarutbildningar har totalt sett ökat med 15 procent, medan antalet till ämneslärarutbildningar ökat med en knapp procent.

- Det är glädjande att fler antas till lärarutbildningar eftersom det inte är tillräckligt många som utbildas idag. Efterfrågan på lärare är stor och mycket pekar på att den kommer att vara än större när de som börjar studera i höst är färdiga med sin utbildning, säger Torbjörn Lindquist.

Kontakt

Torbjörn Lindquist

010-470 03 90