– Regleringsbrevet har för vår del blivit alltmer omfattande och det är bra att vi får fler uppdrag som ligger i linje med det vi gör, säger GD Ulf Melin som kommentar till UHR:s regleringsbrev för 2018.

Ett av våra nya uppdrag är att sammanställa och synliggöra högskolornas arbete för att förebygga sexuella trakasserier. Bland annat innebär det att vi ska presentera goda exempel och sprida information om dessa.

Ett annat nytt uppdrag är att tillsammans med Statens Skolverk informera om vägar till lärar- och förskolläraryrkena – en fortsättning på den uppskattade kampanjen ”För det vidare”.

Enligt regleringsbrevet får UHR nästa år ett förvaltningsanslag på 174,6 miljoner kronor och ett anslag på 81,6 miljoner kronor för bidrag inom de internationella programmen.

Det var den 18 december som regeringen fattade beslut om UHR:s regleringsbrev för 2018.