Regeringen har den 7 december tagit beslut om att förlänga Ulf Melins förordnande som generaldirektör för Universitets- och högskolerådet, UHR, med tre månader fram till och med den 31 mars 2018.