Nu kan gymnasieelever ansöka om att studera ett år i Frankrike, Spanien, Tyskland eller Österrike genom Ettårsprogrammen. Sista ansökningsdag är den 29 december.

- Utlandsstudierna är en chans att förbättra sina språkkunskaper och lära sig mer om ett annat europeiskt land och dess kultur, säger Marianella Mata Escobar, handläggare på Universitets- och högskolerådet.

Programmen Ett år i Frankrike, Ett år i Spanien och Ett år i Tyskland/Österrike ger gymnasieelever möjlighet att under ett läsår studera och bo i något av de fyra länderna. Det är oftast skolor i mindre och medelstora städer som tar emot de svenska eleverna.

- Eleverna placeras på en utbildning som i möjligaste mån motsvarar det gymnasieprogram de går i Sverige. De deltar i undervisningen på samma villkor som värdlandets elever, säger Marianella Mata Escobar.

Elever som antagits till ett program blir även tilldelade en värdfamilj att bo i under studieperioden. Undantaget är Frankrike, där eleverna bor på internat under veckorna och hos sin värdfamilj under helger och lov. Alla elever får studiebidrag och inackorderingstillägg varje månad.

Franska, spanska och tyska som lägst steg två

Elever som går i gymnasieskolans årskurs ett eller två och som läser franska, spanska eller tyska som lägst steg tre kan söka. Eleven ansöker via Universitets- och högskolerådets webbplats utbyten.se.

- Ansökan ska bland annat innehålla en uppsats på franska, tyska eller spanska där man berättar om sig själv. Även referenser från mentor och språklärare ska bifogas, säger Marianella Mata Escobar.

När sista ansökningsdatum passerat kallas samtliga sökande till intervju. Universitets- och högskolerådet gör sedan ett urval utifrån språkkunskaper, studieresultat, mognad och motivation. Besked om vilka som antagits kommer i slutet av mars.

Mer information

Läs mer om Ettårsprogrammen och hur man ansöker via länkarna nedan.