För att ge fler möjlighet att göra högskoleprovet kommer provtillfällena läggas på söndagar på hösten och lördagar på våren (från och med 21 oktober 2018).

Anledningen till förändringen är att UHR vill ge fler möjlighet att göra högskoleprovet och att alla som skriver provet ska ha samma möjligheter göra om det för att förbättra sina resultat.

UHR har även fått synpunkter från Diskrimineringsombudsmannen (2015-04-13 – Yttrande över Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet) på att högskoleprovet alltid genomförs på lördagar. DO menar att denna praxis inte uppfyller de krav på respekt för alla människors lika värde som ställs i Regeringsformen (RF 1 kap 2 § – den offentliga makten ska ”utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”). ”Mot denna bakgrund och i diskrimineringslagstiftningens anda vore det önskvärt att finna en lösning som säkerställer att alla oavsett religiös övertygelse ges möjlighet att genomföra provet.”

De som inte kan skriva på lördagarna – oavsett skäl – får nu fler chanser till ett bra resultat på högskoleprovet.

Varför hålls provet enbart på helgdagar?
Lördag och söndag är de enda möjliga veckodagarna för stora provtillfällen. (Högskolepersonal som genomför proven har andra uppgifter på vardagar och provsalarna används för annan utbildningsverksamhet.)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se