För att öppna upp högskoleprovet så att fler får möjlighet att skriva provet kommer det att genomföras på söndagar på hösten och lördagar på våren från och med oktober 2018.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har haft en dialog med representanter för provdeltagare som inte kan skriva provet på lördagar. Efter samråd med de 21 universitet och högskolor som anordnar högskoleprovet i Sverige fattade UHR beslut 2016-09-19 att högskoleprovet från och med hösten 2018 ska genomföras omväxlande på söndagar och lördagar.

Det innebär att fler får möjlighet att skriva högskoleprovet varje år, antingen en lördag på våren eller en söndag på hösten. För UHR innebär denna förändring att vi slipper arrangera extra provtillfällen för dessa provdeltagare.

För information om kommande datum för högskoleprovet, se Fakta om högskoleprovet på Studera.nu.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se