”Många lärare är våra dagliga hjältar”. Det sa Jens Nymand Christensen, ställföreträdande generaldirektör vid EU-kommissionen, när han inledde UHR:s nordiska skolkonferens om inkludering av nyanlända elever. Drygt 100 lärare och skolledare från hela Norden fanns på plats i Malmö – flertalet med erfarenhet av europeiska projekt på temat.

- Europa befinner sig vid ett vägskäl nu när Storbritannien lämnar EU. Vi måste fundera över vilket Europa vi vill ha och vad EU ska handla om. För mig handlar det om utbildning. Det behöver inte innebära lagstiftning, utan om utbyten och att lära av varandra, sa Christensen och framhöll utbildningens roll i samhällets sociala inkludering och rörlighet.

Skolpersonal från hela Norden

Det dryga hundratalet deltagare – personal på förskolor och skolor i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige – fick under två dagar den 31 augusti och 1 september ta del av aktuell forskning, goda exempel och utbyta egna erfarenheter kring inkludering och mottagandet av nyanlända elever.

Konferensen anordnades inom EU-programmet Erasmus+, som UHR ansvarar för i Sverige. Internationella projekt är ett sätt att utveckla arbetet med inkludering och interkulturella frågor, och en stor del av de närvarande hade också erfarenhet av samarbeten med andra länder inom programmen Erasmus+ och Nordplus.

Prisbelönad för arbetet med flerspråkighet

En av dem är Mahroo Khousravi, pedagog med fokus på flerspråkighet vid Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal. År 2016 belönades hon också med den Europeiska språkutmärkelsen för sitt arbete med flerspråkighet.

En tredjedel av förskolebarnen på Bosgården har ett annat modersmål än svenska och totalt talas 30 olika språk. Organisationens pedagogiska metod: att gå från modersmålsundervisning för några barn till flerspråkighet för alla.

- Det har gjort att vi lyckats få in arbetet med flerspråkighet i vardagen och inte behöver tänka på extraresurser. Det har också ändrat statusen bland barnen och fått dem att känna stolthet i att ha ett extra språk, säger Mahroo Khousravi.

På bilden: Mahroo Khousravi.

Läs mer

Läs en längre artikel på UHR:s webbplats utbyten.se

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. UHR har ansvar för Erasmus+ utbildning i Sverige.

Läs mer om Erasmus+ på utbyten.se