Av 40 478 sökande till årets sommarkurser fick drygt hälften positiva besked den 2 maj. Universitet och högskolor antar totalt 20 788 till ST 2017. 61 procent av de antagna är kvinnor, 39 procent är män – samma könsfördelning som förra sommaren.

Antalet behöriga sökande till årets sommarkurser på universitet och högskolor minskar med 4 procent medan antalet antagna minskar med 11 procent.

Antalet erbjudna utbildningar minskar från 352 förra sommaren till 340 för sommarterminen, ST 2017 (-3 procent). 

Behöriga sökande ST 2016-ST 2017

Antagningsomgång

Kvinnor

Män

Totalt

ST 2016   

26 280

15 901

42 181

ST 2017   

25 930

14 548

40 478

 

Antagna ST 2016-ST 2017

Antagningsomgång

Kvinnor

Män

Totalt

ST 2016   

14 322

9 079

23 401

ST 2017   

12 781

8 007

20 788

 

Tretton universitet och högskolor ökar sin antagning

Universitet/högskola

Antagna
totalt 2016

Antagna
totalt 2017

Förändring i procent

Sveriges Lantbruksuniversitet

15

430

2 767 %

Umeå universitet

1 379

2 015

46 %

Luleå tekniska universitet

63

90

43 %

Kungl. Tekniska högskolan

1 040

1 305

25 %

Chalmers tekniska högskola

692

863

25 %

Högskolan i Borås

58

71

22 %

Blekinge tekniska högskola

257

304

18 %

Högskolan Kristianstad

1 270

1 478

16 %

Jönköping University

137

156

14 %

Högskolan i Halmstad

85

93

9 %

Högskolan i Skövde

496

531

7 %

Linköpings universitet

501

526

5 %

Mälardalens högskola

649

659

2 %

(Konstfack har antagit 42 sökande ST 2017, men erbjöd inga sommarkurser förra året.)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se