”Vi har valt att satsa på europeiskt samarbete för att det är del av vår vardag”. Det säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköping, som den 6 december tog emot utmärkelsen Årets Erasmus+aktör för kommunens arbete med att utveckla skolan genom utbyten med andra länder i Europa.

Erik Nilsson, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun och Katarina Sperling, internationell koordinator i Norrköpings kommun.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har instiftat utmärkelsen för att uppmärksamma organisationer som arbetar framgångsrikt med europeiskt utbildningssamarbete via programmet Erasmus+. Erik Nilsson, statssekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, delade ut priset vid en ceremoni på Europahuset i Stockholm.

- Det är fantastiskt roligt. Framför allt betyder det jättemycket för de elever, lärare, pedagoger och chefer som deltar i arbetet, säger Sofie Lindén.

Utgår från kommunens behov

Närmare 1 000 elever och lärare i Norrköping har medverkat i europeiska projekt och utbyten genom åren. Kompetensutveckling för lärare och pedagoger, samarbetsprojekt, elevutbyten och utlandspraktik för yrkeselever är några aktiviteter.

I motiveringen betonar juryn bland annat att ”de genomtänkta projekten utgår ifrån kommunens behov och aktuella prioriteringar”. Man lyfter också fram att de internationella aktiviteterna är en integrerad dels av skolornas utvecklingsarbete. 

Stöd till lärare och skolor

Sofie Lindén ser flera framgångsfaktorer, bland annat att kommunen har en central funktion som håller ihop arbetet och stöttar enskilda lärare och skolor.

- Jag vill också lyfta fram nätverkandet. Genom att få se vad andra gör håller man frågan levande i hela organisationen. Man kanske också lockar med de som inte vågade hoppa på första omgången.

Film: Norrköping Årets Erasmus+aktör 2017

I den här filmen delar elever och lärare i Norrköping med sig av sina erfarenheter av europeiskt utbyte och samarbete.

Mer information

Läs mer på UHR:s webbplats utbyten.se