Hur tar vi tillvara och validerar personers tidigare utbildning och erfarenheter, hur tillhandahåller vi flexibla utbildningslösningar och hur påverkas arbetet av den aktuella flyktingsituationen?

"Refugees’ impact on Bologna reform – Recognition of Prior Learning and inclusion in the light of increased migration" välkomnar lärosätesrepresentanter på praktisk och beslutsfattande nivå från Sverige och övriga Europa för att diskutera hur universitet och högskolor arbetar med reell kompetens.  Hur tar vi tillvara och validerar personers tidigare utbildning och erfarenheter och hur vi tillhandahåller flexibla utbildningslösningar? På vilket sätt påverkar flyktingsituationen det arbetet? Vilka system för detta finns i Europa och vad behöver utvecklas? Genom goda exempel på regler och tillvägagångssätt ska konferensen bidra till att förbättra system och regelverk för att underlätta nyanländas tillgång till högre utbildning.

UHR anordnar i samverkan med Malmö högskola och på uppdrag av regeringen denna internationella konferens och öppnar nu upp för fler att anmäla sig.